Villkor & Personuppgiftspolicy

 

Fullständiga gällande HYRESVILLKOR samt information kring PERSONUPPGIFTSPOLICY (GDPR) FINNER DU HÄR


ALLMÄNT

Kontakta oss på 0771-11 11 11 för Kundansökan. 

Reservation för sedvanlig kreditprövning.

Ej uthyrning till privatpersoner.

Fritt HyrMax® lager om inte annat överenskommits.

Avbokning för kamera/AV-produktionsutrustning senare än 48 timmar debiteras 50% av hyresbeloppet. 

Betalningsvillkor 30 dagar faktura.
Ingen debitering avseende administration/fakturaavgift.
Lägsta belopp 250 kr exkl moms. 

Ta hand om utrustningen och vårda den väl. Hyrestagaren ansvarar för förlust, skada och stöld av utrustningen från mottagandet till retur.

Om fel uppstår medges HyrMax tillträde till lokaliteter där utrustningen finns för kontroll, service eller återtagande av utrustningen.
Rengöring/återställande utöver normalt slitage debiteras separat. 

Produktinformation är lämnad i god tro. Friskrivning för ansvar för eventuella felaktigheter och/eller felbeskrivningar och/eller felaktig versioner i manualer (pdf) samt produktbeskrivningar i övrigt på dessa sidor. Angivna tillbehör i pdf-manualer medföljer inte alltid.